SANTAL LANKA

El Nabil

€12,00

Tax includedShipping calculated at checkout

Sold Out

Op basis van parfumextracten uit Frankrijk

Zet de capilla van El Nabil op een plek in uw interieur en doe de houten stokjes erin, zodat deze het parfum absorberen. Het duurt maar een paar seconden, voordat de geur door capillaire werking in uw huis wordt verspreid. Als de geur zijn intensiteit verliest, kunt u de stokjes omdraaien.

Waarschuwingen:

S2: Buiten bereik van kinderen en dieren houden.
S46: Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking van het ingeslikte product tonen. Vermijd contact met de ogen. Bij contact met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en een specialist raadplegen.  
R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
R52/R53: "Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. »
Bewaar dit product op een koele, goed geventileerde plaats.  
Verwijderd houden van vlammen, hitte of vonken. Niet roken.  De flacon niet in direct contact met meubels of kwetsbare oppervlakken laten komen,